Pošli tašku

Začiatky
Na charitných pracovníkov sa obracajú seniori, ktorí potrebujú pomoc. Sú osamelí, majú strach, chcú sa porozprávať. Prvá vlna pandémie Covid-19 udrela v plnej sile. Dlhoročná dobrovoľníčka navrhuje spustenie projektu Pošli tašku. Pracovný kolektív v Bratislavskej arcidiecéznej charite do toho dáva celé svoje know-how. Do zoznamu každý deň pribúdajú ľudia, ktorí chcú nezištne slúžiť. Prepájame 150 dobrovoľníkov. Dodnes vzniklo 60 párov stálej pomoci a kamarátstiev senior-dobrovoľník. Ľudia projektu veria. Pokračujeme aj v tretej vlne pandémie.

Pomôžte nám naplniť tašky pomoci 

Koronavírus môže vážne poškodiť zdravie seniorov či ľudí so zdravotným znevýhodnením. Najlepšou prevenciou je ostať doma. Mnohí žijú sami, bez pomocnej ruky. Stále si však potrebujú nakúpiť potraviny, vyzdvihnúť lieky či zaplatiť inkaso. Nenechajme ľudí v núdzi napospas osudu. Podporte nákup trvanlivých potravín či drogérie pre osamelých seniorovi či ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú vo finančnej tiesni. Vytvorme núdznym zázemie, bez strachu o naplnenie základných životných potrieb. V projekte Pošli tašku chceme s našimi pracovníkmi aj dobrovoľníkmi pokračovať aj v roku 2022. Pomôžte nám naplniť tašky pomoci.