Pomôžte s nami núdznym

Pôsobíme v Bratislavskej arcidiecéze, s hlavným sídlom v Bratislave.

Pomáhame chudobným, ľuďom, ktorí sa ocitli alebo dlhodobo žijú v krízovej životnej situácii s nedostatkom finančných prostriedkov alebo trpia ochorením, ktoré im znemožňuje dôstojný život. Pomáhame deťom, mladým, dospelým jednotlivcom, rodinám, osamelým rodičom, seniorom, zdravotne znevýhodneným aj ľuďom, ktorí sú na úteku pred vojnou či hľadajú novú nádej pre svoj zajtrajšok.

Služby: ošetrovateľská služba; opatrovateľská služba; požičiavanie zdravotníckych pomôcok; starostlivosť o ľudí s duševným ochorením; sociálne poradenstvo; služba sprevádzania pri strate zamestnania; materiálna, potravinová hygienická podpora, balíčky prvej pomoci; Pošli tašku; jazykové kurzy; sociálna podpora na mieru podľa potrieb chudobných vo farských charitách.

S núdznymi sa stretávame osobne, v ich domácnostiach alebo v našich zariadeniach, centrách pomoci a farských charitách. S potravinovou a materiálnou podporou vyrážame aj do terénu, ak si to vyžaduje nepriaznivá situácia ľudí pri prírodných katastrofách, nehodách či intervencii na hraniciach.

Ďakujeme za vašu finančnú podporu. Veľmi si ju vážime, aj preto pristupujeme k využívaniu zdrojov zodpovedne a transparentne. Aj vďaka vám môžeme rozvíjať aktuálne služby, podporiť akútnu pomoc a rozšíriť modernejšiu podporu pre ľudí v komunitách, ktorí potrebujú pomoc - CreoCaritas.

Viac informácií: www.charitaba.sk.